תנאי הגשה

תנאי הגשה

 

מהי תכנית ?

תכנית היא מענה מתמשך וכוללני לצרכי אוכלוסיית היעד, הטומן בחובו ליווי לאורך זמן והתייחסות למגוון צרכים של הצעיר/צעירה. 

מהו מענה ?

מענה הוא שירות ו/או סיוע ממוקד לצורך ספציפי של הצעיר ו/או הצעירה. למשל, מלגה, שירותי אבחון, מתן דיור וכיו"ב. 

מיהו צעיר/ה במצבי סיכון ?

"צעיר/ה" – אדם מגיל 18 ועד לגיל 25 כולל.

"צעיר/ה במצבי סיכון" – צעיר הזקוק לסיוע, הכוונה או תמיכה משמעותיים באחד או יותר מתחומי החיים שלהלן: השכלה, תעסוקה ומיומנויות, רווחה ובריאות רגשית, קיום פיזי, בריאות ומוגנות, השתייכות משפחתית וחברתית. הגדרת עומק והיקף מצב הסיכון של הצעיר תיקח בחשבון שלושה פרמטרים מרכזיים:

 • מספר מצבי הסיכון שהצעיר נמצא בהם
 • משך הזמן שבו הצעיר נמצא במצב/י הסיכון
 • השתייכות לקבוצה העלולה להגביר את הסיכון

על איזה תכניות ומענים אנו מבקשים לקבל מידע?

תכניות ומענים המציעים מענה לצעירים וצעירות באחד מתחומי החיים הבאים

 • השכלה ותעסוקה –לדוגמא: השלמת  12 שנ"ל, מענה לצעירים/ות שאינם עובדים ואינם לומדים, פיתוח מקצוע וקריירה,  רכישת  מיומנויות תעסוקתיות, כישורי חיים ולמידה, השלמת שירות צבאי /לאומי. 
 • קיום פיזי, בריאות ומוגנות – לדוגמא: קורת גג מיטיבה, יציאה ממצוקה כלכלית, מניעת התנהגויות מסכנות וטיפול בהן (לרבות נטייה להתמכרות, זנות ושוטטות), טיפול בנפגעי עבירה.
 • רווחה רגשית וחברתית – לדוגמא: חיזוק ושיפור דימוי עצמי ותחושת מסוגלות עצמית, טיפול בקשיים רגשיים, מניעת סיכון לפגיעה עצמית וסיוע בגיבוש זהות ותפיסת עולם.
 • השתייכות משפחתית וחברתית – לדוגמא: בניית מעגלי תמיכה, פיתוח וחיזוק קשרים חברתיים וזוגיים ורישות חברתי, בניית יכולות הסתגלות למערכות, יציבות ותפקוד.  

תכניות העומדות באמות המידה הבאות כולן או רובן:

 • תכניות הנותנות מענה לצעירים/ות במצבי סיכון בגילאים 18-25
 • תכניות שניתן למדוד בהן הצלחה, או מבוססות נתונים. (תשומות, תפוקות ותוצאות הניתנות למדידה ולהערכה)
 • תכניות שפותחו ע"י שירות נוצ"ץ ומחוצה לו, שקיבלו תיקוף והערכה שמעידה על הצלחה, או כאלה שיש בהן מנגנון לאיסוף נתונים וכלי בקרה.
 • תכניות המאפשרות חופש בחירה של הלקוח עצמו תוך שמירה על האוטונומיה שלו.
 • תכניות המותאמות לצרכי הצעיר/ה  בהתאם למאפייניהם ונתוניהם האישיים המשתנים.
 • תכניות המאפשרות פריסה מקומית, מחוזית וארצית או רצף גיאוגרפי, ומאפשרות מתן מענה למספר משתתפים רב או להפעלה במספר רשויות מקומיות. 
 • תכניות המתבססות על תשתית קיימת
 • תכניות ייחודיות ורלוונטיות למציאות החיים של הצעירים.
 • תכניות המנוהלות באמצעות מסד נתונים מתאים שיאפשר קבלת נתונים, מעקב והערכה.
 • במאגר המוקם לא יכללו תכניות הנותנות מענה בנושא בריאות הנפש ותכניות הנותנות מענה למשפחות צעירות עם ילדים

*נא לקרוא את ההנחיות בעיון בטרם מילוי הטופס

**מומלץ לצרף תקציב בקובץ אקסל הכולל: כח אדם, הוצאות לפעילות המוצעת, הכשרה והדרכת צוות, שיווק ופרסום