טופס הגשת תכנית ו/או מענה לצעירים וצעירות במצבי סיכון

טופס הגשת תכנית ו/או מענה לצעירים וצעירות במצבי סיכון

 

שותפים בתכנית
אוכלוסיית היעד
משתתפים בפועל
מדדי הצלחה ותוצאות
תקציב התכנית
מודל לוגי
מחקר הערכה