מידע ועדכונים

תכנית יתד מעוניינת לקדם מחקר, פיתוח ידע ואיסוף ידע בנושא צעירות וצעירים במצבי סיכון והעבודה איתם. עובדים העוסקים במישרין בליווי צעירים וצעירות במצבי סיכון, מוזמנים להציג הצעות לפיתוח תוצרי ידע. הצעות שתימצאנה מתאימות תזכינה למענק לפיתוח תוצר הידע. 

 לפרטים נוספים ⇐

תכנית יתד מזמינה צעירות וצעירים להשתתף בתחרות לעיצוב לוגו התכנית. 
הגשת הצעות עד 7.2.2019 מהרו והציעו!

לפרטים נוספים ⇐

ליווי צעירים במצבי סיכון
ידיעון יתד מספר 1 ספטמבר 2018

ידיעון יתד  – ליווי צעירים במצבי סיכון

שנה חדשה היא הזדמנות להביט אחורה אל כל מה שפעלנו והשגנו בשנה החולפת וגם קדימה אל כל מה שנפעל ונשיג בשנה הבאה.  בידיעון יתד הראשון, אנו שמחים לשתף אתכם במעט מהעשייה הענפה של כלל שותפי יתד בשנה שחלפה, ולמסד מסורת חדשה של קשר ועדכונים מקצועיים. בגיליון זה בחרנו להאיר את נושא הליווי של צעירים במצבי סיכון ואנו שמחים להביא אליכם עדכונים וידע מקצועי בנושא זה. 

להמשך קריאה ⇐