תחרות עיצוב הלוגו של יתד יוצאת לדרך

תכנית יתד מבקשת לבחור לוגו לתכנית, שישקף את מטרותיה, תפיסותיה המקצועיות ודרכי העבודה הייחודיות שלה למען צעירות וצעירים במצבי סיכון בישראל.
לשם כך, מזמינה התכנית צעירות וצעירים להציע למטה התכנית לוגו פרי עיצובם. בין ההצעות יתקיים תהליך בחירה כמפורט:

  1. כלל ההצעות ייבחנו על ידי צוות בחירה שיורכב מנציגי מטה התכנית והשותפים השונים.
  2. מבין כלל ההצעות, יבחר צוות זה חמש הצעות שתובאנה בפני ועדת ההיגוי הארצית של תכנית יתד. –
  3. וועדת ההיגוי הארצית תבחר שלוש הצעות, שיעלו לשלב הגמר.
  4. משתתפי כנס יתד שייערך בפברואר 2019 ייבחרו מבין 3 הצעות אלה את הלוגו הזוכה שיהפוך ללוגו הרשמי של תכנית יתד.

שלוש ההצעות שתגענה לשלב הגמר, תזכינה את מציעיהן בפרסים (שיקבעו ויפורסמו בהמשך)
במידת הצורך, יועבר הלוגו הנבחר לאנשי מקצוע בתחום המיתוג והעיצוב, לשם התאמתו לסטנדרטים מקצועיים מקובלים.

תכנית יתד תוכל לעשות כל שימוש בלוגו שייבחר לצרכי התכנית. במקומות שיתאפשר יינתן קרדיט למעצב/ת הלוגו באופן המקובל.

מי יכול להגיש הצעה:

צעירים וצעירות בני 18-26, המלווים על ידי מלווה צעירים (עו"ס יתד, או עובד במשרד ממשלתי/בארגון מגזר שלישי השותפים לתכנית יתד), או משתתפים באחת התכניות הקשורות לתכנית יתד או לאחד הגופים השותפים ליתד.

הנחיות לעיצוב הלוגו:

על הלוגו המוצע לשקף את מטרות התכנית, מהותה ועקרונות הפעולה שלה. במיוחד צריך הלוגו לשקף את מחויבות התכנית לאפשר לכל צעיר וצעירה צמיחה ורווחה אישית ויצירת עתיד בטוח; את הדגש ששמה התכנית על הסיכויים וההזדמנויות העומדים בפני הצעירים (ולא על הסיכון איתו מתמודדים)   ואת העבודה המשותפת למגזרים, משרדי ממשלה וארגונים שונים.

הגשת ההצעות:

את ההצעות ללוגו יש להעביר לכתובת המייל oshratdz@jdc.org עד לתאריך 7.2.2019
 בפורמט  JPEG ובפורמט וקטורי.
במייל יש לציין את שם המציע/ה, טלפון נייד, יישוב מגורים, ופרטי המלווה העובד/ת עם הצעיר (שם, טלפון, מייל וארגון).

המציעים שהצעתם עלתה לשלב הגמר יקבלו הודעה על כך עד ל 15.2.2019 .

בהצלחה!